บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง

การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563