บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลประวัติบันทึกการทำงานแบบศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที 21 มิถุนายน 2566