บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566