บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการเชื่อมการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและระบบ Health Link โดยวิธีเจาะจง

การจัดจ้างโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและระบบ Health Link โดยวิธีเจาะจง : ดาวน์โหลด

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ :ดาวน์โหลด

วันที่ 7 ธันวาคม 2566