บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินงาน “กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในต่างประเทศ”

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 :downlond

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ราคากลาง :[downlond]

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564