บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักและระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 2 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-gp ในวันที่ 18 ต.ค 61 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ตั้งเเต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 18 ต.ค 61

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 3 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 3 ตุลาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 3 ตุลาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562