บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา download

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566