บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ : ดาวน์โหลด

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

การประกาศราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะ : ดาวน์โหลด

ประกาศวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕