บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ :ดาวน์โหลด

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕