บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินสถานะความต้องการกำลังคนดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price_001.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 17 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 17 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผล.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 17 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 17 พฤษภาคม, 2562