บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๒

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 :download

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565