บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 8 เมษายน 2565 :download

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

การเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง:download

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565