บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 25-28 มกราคม2564 downlond ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564

ราคากลางdownlond1 downlond2 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอเเนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564downlond ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มีนาคม 2564 downlondเสนอราคาผ่านระบบ e-GP วันที่ 1 เมษายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564