บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า เปิดรับพันธมิตร ร่วมเติมทักษะดิจิทัลนักศึกษา วัยหางานเพิ่มโอกาสทางอาชีพคนรุ่นใหม่นอกสายไอที

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

เป้าหมาย: เพื่อยกระดับทักษะผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล จำนวน 90 ราย

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ: เปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 1: 20 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567

ประกาศผล:ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

ครั้งที่ 2: 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล:ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

เบอร์โทรศัพท์ 0 2026 2333 ต่อ 1286

E-mail : [email protected]