บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เปิดรับผู้ประกอบการร่วมสร้างบุคลากรดิจิทัล เติมทักษะดิจิทัลนักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมลงสนามทำงานจริง ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship Fund) ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่ เรียนจบ ไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา/ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ: นิติบุคคล บริษัทเอกชน องค์การเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมาย: จำนวน 45 ทุน (จำกัดไม่เกินหน่วยงานละ 3 ทุน)

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร: 2 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

พิจารณาโครงการ: ภายในเดือนมีนาคม 2567

ประกาศผล:ภายในเดือนเมษายน 2567

สาขาเป้าหมาย: Animation/ Software AI/ Automation & Robotics/ PDPA Cyber Security/ Big Data

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางระบบ LINE Official Account: depaThailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

เอกสารดาวโหลดแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ

สไลด์นำเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครง ดาวน์โหลด