บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้าหาคนไฟแรง ร่วมปั้น d-station สร้างธุรกิจ Digital Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจิทัลท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชุมชน (Digi-preneur)

พื้นที่ดำเนินการ: ดำเนินการในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 2 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

พิจารณาโครงการ : ภายในเดือนมีนาคม 2567

ประกาศผล: ภายในเดือนเมษายน 2567

คุณสมบัติ: เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

ขั้นตอนการพิจารณา ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดด้านอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลด

*หากกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ตามไฟล์นี้ ดาวน์โหลด