บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: download

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565