บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง donwlond ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯหรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งเเต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา donwlond

ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) downlond

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯหรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร รอบที่ 2 ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน - 5 มิถุนายน 2563

ประกาศและร่างเอกสารประกวด downlond

ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)downlond

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา downlond กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งวันที่ 16 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2563 เสนอราคาผ่านระบบ e-gp ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ประกาศยกเลิกdownlond ประกาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2563