บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง dowlond ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะ dowmlond ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565