บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๓) โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566