บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ประกาศราคากลาง:download
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565