บริการ
TH
EN
TH
CN

สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอบเขตงาน ดาว์นโหลด

ราคากลาง ดาว์นโหลด

ประกาศผู้ชนะ ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566