บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา download
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565