บริการ
TH
EN
TH
CN

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดคลิป “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” ของ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการป้องกันการถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพให้ลงทุนในตลาดทุนในรูปแบบต่าง ๆ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดคลิป “รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน” เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการเตือนภัยหลอกลงทุนในมุมของประชาชนทั่วไป และเป้นประโยชน์ต่อสาธารณะ

  • เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567
  • ประกาศผลผู ้ได้รับรางวัลในวันที ่ 12 เมษายน 2567 ผ่านทาง Facebook : สำนักงาน กลต. ที่ https://www.facebook.com/sec.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ดาวน์โหลด