บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 – 6 กันยายน 2562 : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ยกเลิกประกาศประกวดราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562