บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุควิถีใหม่ National Delivery Platform

การประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุควิถีใหม่ National Delivery Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง:download
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2564 :download
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 :download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564