บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง

ประกาศการจัดซื้อ Downlond ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ Downlond ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563