บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ รื้อถอนจากอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ รื้อถอนจากอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน downlond

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564