บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้การรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยผ่านสำนักงานข่าวออนไลน์

การจ้างเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้การรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยผ่านสำนักงานข่าวออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565