บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผลิตและเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา downlond กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2563 เสนอราคาผ่านระบบ e-gp ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563