บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก DTBB19.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 2 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศร่าง TOR: 2 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 17 พ.ค 62 โดยสามารถซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค-5 มิ.ย 62

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 17 พฤษภาคม 2562

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562