บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 8 เมษายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565