บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565