บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างผู้ดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562