บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต

ราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562