บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding , STEM , IoT และ AI

การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding , STEM , IoT และ AI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565