บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 7 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 2 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศยกเลิกโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)

วันที่ประกาศรายชื่อ: 2 พฤศจิกายน 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 5 พฤศจิกายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 5 พฤศจิกายน, 2561