บริการ
TH
EN
TH
CN

ยกระดับทักษะการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย (HOME EV Charger)

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และ คิวช่าง Q-CHANG (บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด) ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้แก่กลุ่มช่างไฟฟ้า (ที่มีและยังไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ จำนวน 40 คน

วัน-เวลา การจัดการอบรม : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-15.00 น.

สถานที่ : อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี https://goo.gl/maps/6cAdjchdJ4VV8QUW6

รับสมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามลิงค์นี้เลยค้าบบ https://docs.google.com/forms/d/1qGKiPRZjfV2nZPl6uKHoX_B_XUftdC_lXWJdmxLOJt8/edit

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าผู้สมัครจะครบจำนวน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

1.นายนรชัย ช่วยพรัด โทร. 09-6259-8787

2.นายวราชัย ภูมิดี โทร. 06-1498-0904

Email : [email protected]