บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าพื้นที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562