บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565