บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 25 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 25 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: PO016_2562 RE.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 25 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 25 มกราคม, 2562