บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ราคารกลาง ประกาศ ณ วันที่18 ธันวาคม 2562 ราคากลาง รปภ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประกาศ