บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง downlond

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ผู้เสนอการเสนอราคา downlond

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563