บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์, 2562