บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-maid cm.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 4 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 4 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-maid cm.pdf

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน

วันที่ประกาศร่าง TOR: 4 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 4 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 4 กุมภาพันธ์, 2562