บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก ภก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผล.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์, 2562