บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price Accelerator pro.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: cancle accelerator.pdf

ปีงบประมาณ: 2561