บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price Accelerator pro.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 มิถุนายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 มิถุนายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re acc.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561