บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 มกราคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565