บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง - งานวันเด็ก ปี 62.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 9 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 9 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: PO012_2562 re.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 9 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 9 มกราคม, 2562